Nu rivs gula byggnad

Nu rivs gamla gula byggnad på Fridafors Bruk


Nu är det gamla gula huset på baksidan sålt och ska bort. Den gamla byggnaden fungerade under många år som lager, elverkstad, kontor och smide. Senare vinterförråd och slutligen garage och plats för 8 hyresgäster som nu flyttar upp till plan 2 i nybyggda lokaler i huvudbyggnaden.


Det har visat sig nödvändigt att ta bort byggnaden då den är uppbyggd mot och på dammväggen till inloppskanalen i Mörrumsån. Dammväggen behöver en större reparation i när framtid och för detta arbete behöver muren frigöras.

Något du kanske saknar eller behöver?


I samband med detta arbete finns det många

bra saker som kan återanvändas.
dörrar

trähyllor

metallhyllor

Stora träbjälkar

trä- och metalltrappor

hörmann elektriska portar

2 fungerande traverskran

elartiklar m.m. -något nytt material eftermonterat under de senaste 5 åren.


Om du är intresserad av något kan du nå oss på

                                      070 9314 000All trafik sker på egen risk och Fridafors Trading frånsäger sig allt ansvar för skador som kan uppstå i samband med tillträde till Bruket